Om SPES

SPES erbjuder stöd och hjälp till efterlevande. Vi utbildar medarbetare till vår telefonjour, som har öppet varje kväll. Vi ordnar träffar och samtalsgrupper där efterlevande kan dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper. Vi ordnar även föreläsningar och andra arrangemang. SPES har också en ungdomssektion med egna kontaktpersoner och egen verksamhet i olika delar av landet. Vi har två grupper på Facebook. Den ena är sluten där efterlevande kan stötta varandra i en tryggare miljö. Den andra är en öppen grupp där vem som helst kan läsa och skriva. Facebookgrupperna fungerar också som viktiga informationsforum.

Vår lokala verksamhet är organiserad i kretsar och på de orter där det inte finns kretsar försöker vi ha kontaktpersoner, som vi utbildar. Verksamheterna i de olika kretsarna kan skilja sig åt eftersom allt bygger på ideellt engagemang från våra medlemmar.

I SPES kan du träffa andra i samma situation och se att det går att överleva fast det inte känns så, när det hän­der. När en älskad familjemedlem eller vän tar sitt liv, kastas vi in i det totala djupet. I en avgrund som slukar allt man är och allt man står för.

Den första chocken är förlamande och ofta svårare att komma ur än vid andra dödsfall. Vi börjar direkt söka efter orsaken och svaren till varför för att försöka göra det begripligt hur detta kunde hända och vi hittar tusen orsaker till skuldbeläggning, allt vi “borde” ha gjort och allt vi “har” gjort.

Det är svårt att tala om suicid, ibland till och med inom familjen. Många i vår omgivning vet inte hur de skall bete sig och därför får vi ofta uppleva att vänner och bekanta inte vågar möta oss, vi blir lämnade i tyst­naden. Andra gånger utsätts vi för hurtiga kommen­tarer som “livet går vidare” och har du inte glömt än?”.

I SPES vet vi att “livet går vidare” men inte det liv vi levde innan. Vi måste hitta ett nytt levbart liv. Vi måste också bygga ett nytt nätverk istället för det som raserades när vårt “livsrum” rämnade. Glömmer gör vi aldrig. Sorgen och saknaden är något vi tvingas lära oss leva med.

Vi behöver varandra för det är bara vi som förstår, som kan stötta varandra oavsett hur många år som förflutit sen den dagen det hände. Vi har upplevt sorgen, saknaden och smärtan i vår verklighet.

SPES folder

Informationsblad om SPES