SPES Ungdomsverksamhet

SPES ungdomsavdelning ordnar träffar på olika platser i landet för dig som är 18 – 35 år. Vår förhoppning är att ungdomsträffar med hjälp av ideellt engagerade medlemmar ska kunna bildas på fler orter i landet. All vår verksamhet är helt beroende av frivilliga krafter. Vill du göra en insats – tveka inte att höra av dig! Du behövs!

Vi anordnar också årliga stödhelger på Marholmen, då SPES unga medlemmar får tillbringa en helg tillsammans i vackra omgivningar.

Du som är ung är självklart också välkommen till samtliga aktiviteter och träffar som anordnas runtom i landet, även de som inte riktar sig särskilt till ungdomar. För mer information om samtliga träffar som finns inom SPES, se SPES RIKS