Skänk en gåva

Om du vill bidra till SPES verksamhet är du varmt välkommen att skänka ett bidrag. Din gåva gör skillnad!

Gåvan sätter du in på vårt plusgiro 37 07 43 – 7 eller via Swish.

Varmt tack för ditt stöd!

För att betala så enkelt som möjligt kan du använda vår QR-kod för att skänka en gåva. Instruktioner för hur du gör finns länger ner på sidan.

Så här gör du för att använda en QR-kod:

  1. Starta din Swish-app i mobiltelefonen och klicka på den lilla ikonen längst upp till höger (den är inringad med rött på bilden nedan).
  2. Rika mobiltelefonens kamera mot QR-koden på skärmen hör ovan.
  3. När kameran har kunnat läsa in, finns telefonnumret redan ifyllt i din app.