SPES Ungdom

Suicidprevention och efterlevandestöd

SPES finns för dig som förlorat en närstående genom självmord. Vi erbjuder stöd till efterlevande genom samtalsgrupper, telefonjour, kontaktpersoner och sociala medier. Alla du träffar hos oss är själva efterlevande.

Ansvarig för ungdomsverksamheten SPES Riksförbund: Marcus Eriksson.

E-post: marcus.eriksson@spes.se

Tel: 070-374 00 18

SPES telefonjour: 08-34 58 73, alla dagar 19.00 – 22.00.