SPES på sociala medier

SPES sida på Facebook

Vi har fem grupper på Facebook.

En sluten grupp där efterlevande kan stötta varandra i en trygg miljö.

SPES slutna grupp på Facebook

En sluten grupp bara för ungdomar.

SPES Ungdom på Facebook

En öppen grupp där vem som helst kan läsa och skriva, även om man inte är efterlevande.

SPES öppna grupp på Facebook

SPES Suicidpreventiva grupp där vi som arbetar inom SPES chattar med anhöriga och närstående till någon som är deprimerad, har självmordstankar eller försökt ta sitt liv.

SPES Suicidpreventiva grupp

En grupp för dig som är kontaktperson inom SPES.

Kontaktpersoner i SPES

Vi finns också på Instagram.
SPES på Instagram

Och Twitter:
Twitter