Om suicid

Fakta om självmord

Ordet självmord och ordet suicid används synonymt. Suicid kommer av det latinska ordet suicidium och är sammansatt av sui som betyder själv och caedere som betyder döda. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) tar cirka en miljon människor i världen sina liv varje år och tio gånger fler gör suicidförsök.

Totalt tog 1478 personer livet av sig under 2016 i Sverige. Av dessa var 1015 män och 463 kvinnor.

Detta kan jämföras med antalet döda i trafikolyckor, som var 263 år 2016. Det var alltså nästan fler än sex gånger så många som dog genom självmord som i trafiken.
Mer statistik finns hos NASP

Självmordsförsök är cirka tio gånger vanligare än fullbordade självmord. Antalet som har självmordstankar är ännu vanligare. För varje fullbordat självmord kan man räkna med att det är tio gånger så många självmordsförsök och hundra gånger så många personer som har självmordstankar.

Det sker alltså ungefär 15 000 självmordsförsök i landet varje år. Av dessa personer är det ungefär hälften som söker hjälp. Den vanligaste orsaken till att man inte söker hjälp är skamkänslor.

Det uppskattas att 3 -10 procent av den vuxna befolkningen gjort minst ett suicidförsök under sin livstid.

Det innebär en kraftigt ökad risk att en person som har gjort ett eller flera självmordsförsök till slut tar sitt liv, även om det tidigare försöket ligger långt tillbaka i tiden.

Bland övriga riskfaktorer kan nämnas depression, personlighetsstörning, andra psykiska sjukdomar samt missbruk. Även suicid i familjen, flera tidigare trauman och förluster, arbetslöshet, sociala problem, ensamhet samt svår fysisk sjukdom innebär ökad risk.

De flesta som försöker ta sitt liv har tidigare berättat detta för andra människor. Ta därför alltid hot om eller tankar på självmord på allvar.

Vi har alla olika biologisk sårbarhet som avgör hur vi reagerar på livets påfrestningar och det är också olika hur mycket påfrestningar vi utsätts för. De flesta som dör genom självmord är deprimerade. Depression är en behandlingsbar sjukdom som vem som helst kan drabbas av. Endast cirka 15 procent av dem som har en depression får diagnos och behandling.

Varje år drabbas mellan 10 000 och 15 000 människor av svår sorg efter att en nära anhörig tagit sitt liv. Dessa personer löper risk för att utveckla psykisk och fysisk ohälsa på lång sikt och behöver stöd.

Om du misstänker att någon har självmordstankar

Försök bevara ditt lugn men ta din oro på allvar och vidta åtgärder. Våga lita på din magkänsla – reagera på det som känns ovanligt.

Samtala med personen. Uttryck din oro. Ge honom eller henne konkreta exempel på varför du befarar att det föreligger självmordsrisk.

Det är en myt att man kan ”väcka den björn som sover” genom att fråga någon om självmordstankar. Var inte rädd för att våga fråga.

Lyssna. Behåll ögonkontakten. Om det känns rätt så försök sätta dig närmare eller ta hans eller hennes hand. Var inte så rädd för att ”säga fel”. Det viktigaste är att finnas för personen och att våga lyssna.

Fråga om din vän har självmordstankar. Fråga om han eller hon har konkreta planer för självmordets genomförande, t.ex. val av metod eller tidpunkt.

Förmedla hopp. Betona att det går att få hjälp och att saker och ting kommer att bli bättre. Visa att förändring är möjlig. Genom att visa omtanke och våga lyssna är du en påminnelse om att livet är värt att leva.

Lova inte något som kan riskera din anhöriges liv – som t.ex. att inte kontakta psykiatrin.

Om möjligt – lämna inte personen ensam.

Ta hjälp av andra närstående samt av vården. Försök inte lösa en livshotande situation ensam. Riskera inte heller din egen säkerhet. Ring 112 om det behövs.

Det lönar sig att försöka hjälpa personen genom den akuta fasen. Ett självmord är inte oundvikligt – inte ens om personen tidigare gjort flera försök. Det lönar sig att ingripa och att försvåra självmordets genomförande.

Mer information om stöd NASP

Det går att hjälpa någon som funderar på att ta sitt liv. Se filmen Steg för livet

Stödmaterial om självmordsprevention NASP

Att motivera till att vilja leva

Att hjalpa nagon som tanker ta sitt liv

Att prata om sjalvmord ar ett skydd för livet

BRIS fakta om sjalvmordstankar