Stöd SPES

Om du vill bidra till SPES verksamhet är du varmt välkommen att skänka ett bidrag. Din gåva gör skillnad!

Gåvan sätter du in på vårt plusgiro 37 07 43 – 7 eller via Swish.

Varmt tack för ditt stöd!