Ungdomsträffar i Uppsala

SPES Ungdom ordnar samtalsträffar för dig som är 18 – 35 år
Lokal: Sensus Västra Ågatan 16 Uppsala

Tid: 18.00 – 20.00

Datum:
24 oktober
28 november
12 december

Vi i ungdomssektionen (ledarna för samtalsgruppen) heter:
Frida Runhagen
Maria Ahlin
Karl Bernander
Välkomna till SPES Ungdom i Uppsala!