Uppsala

Höstens samtalsträffar för SPES Uppsala unga vuxna:
tisdag 18/9
tisdag 16/10
tisdag 13/11
kl.18 vid alla tillfällen. Plats: Sensus, Västra Ågatan 16.

Välkomna!

Kontaktpersoner unga vuxna:
Karl Bengtsson Bernander
E-post: karl.bernander@spes.se
Tel: 070 – 793 98 48

Johanna Edström
E-post: johanna.edst@gmail.com
Tel: 070 – 380 00 25