Remissversion av nya riktlinjer för behandling av ångest och depression

De nationella riktlinjerna för vård vid depression och ångestsyndrom är nu publicerade i en remissversion. Riktlinjerna kommer att vara ett stöd för dem som fattar beslut om hur resurserna ska fördelas inom vård och omsorg av personer med depression eller ångestsyndrom.

Socialstyrelsen